ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η Κ.Υ.Α. ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ Φ/Β
Εντός των ημερών αναμένεται να λάβει ΦΕΚ η Κ.Υ.Α. των υπουργείων Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης όπου -μεταξύ άλλων- θα δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης φωτοβολταϊκού σε γη υψηλής παραγωγικότητας καθώς και η δυνατότητα υλοποίησης φ/β πλέον του ενός, σε αγροτεμάχια χαμηλής παραγωγικότητας.

ΠΟΛΛΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Ιδιαίτερα η 2η δυνατότητα της (πολλά φ/β σε ένα χωράφι), θα δώσει την δυνατότητα στους αγρότες μέσα από συνεργασίες να εκμεταλλευτούν μεγάλα αγροτεμάχια χαμηλής παραγωγικότητας καθώς και να ρίξουν το κόστος κατασκευής.
Σε ένα απλοϊκό video δείτε την νέα δυνατότητα:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Ανάλογα και με τον προσανατολισμό του αγροτεμαχίου καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες ενός φ/β, μπορούμε να πούμε ότι η αντιστοιχία στρεμμάτων και φωτοβολταϊκών, είναι περίπου έτσι:
Σε 30 στρέμματα: 4 φωτοβολταϊκά
Σε 50 στρέμματα: 7 φωτοβολταϊκά
Σε 90 στρέμματα: 12 φωτοβολταϊκά
Σε 110 στρέμματα: 15 φωτοβολταϊκά
Σημ: Τα παραπάνω μεγέθη είναι με “καλό προσανατολισμό” του χωραφιού και με δυνατότητα δρόμων ανάμεσα στα φωτοβολταϊκά.
Με την δυνατότητα πολλών φ/β σε ένα χωράφι καθώς και την ομαδική κατασκευή, τα κόστη όρων σύνδεσης μειώνονται, ενώ όπου δεν επαρκεί το δίκτυο,  εφόσον υπάρχει η δυνατότητα “ανοίγματος πύλης” στον κοντινότερο υποσταθμό, τότε “φαίνεται” ότι το κόστος αναβάθμισης του δικτύου μπορεί να είναι βατό για τον αγρότη.
ΝΕΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Η εξέλιξη έρχεται μετά την σχετική πρόταση που κατέθεσε ο Σύνδεσμος στην Βουλή, τον Νοέμβριο του 2019.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΠΕΚΕΠΕ - ΡΑΕ

Παράλληλα με την ανακοίνωση συνεργασίας ΟΠΕΚΕΠΕ και ΡΑΕ για την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου παράνομων ή παρελκυστικών τακτικών μέσω της ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή τους, βάσει των πληροφοριακών συστημάτων που διατηρούν και της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των συστημάτων αυτών, θα έχουμε ένα ξεκαθάρισμα στο ιδιοκτησιακό τοπίο των αγροτεμαχίων, αφού έχουν παρατηρηθεί ακόμα και φαινόμενα καταχώρησης χωραφιών για φ/β χωρίς να έχει γνώση ο ιδιοκτήτης!
Οι χάρτες του ΟΣΔΕ (που υποβάλουν κάθε χρόνο οι αγρότες) είναι ένα “δυνατό στοιχείο” για τις διασταυρώσεις.

Στο μνημόνιο ΡΑΕ-Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συμφωνήθηκε η ανάπτυξη δράσης πέντε θεματικών αξόνων που αφορούν σε:
1. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών και μετάδοση εμπειρίας ως προς τη συγκέντρωση, οργάνωση, κατάρτιση και επικαιροποίηση γεωχωρικών πληροφοριών αλλά και αναφορικά με τη λειτουργία των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων.
2. Ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων και ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των βάσεων δεδομένων τους.
3. Συνεργασία στη διερεύνηση συγκεκριμένων υποθέσεων ψευδούς υποβολής στοιχείων ή καταχρηστικών στρατηγικών σχετικά με τις χρήσεις γης και το καθεστώς ιδιοκτησίας της και την αμοιβαία εν γένει αρωγή στην εκπλήρωση του θεσμικού τους ρόλου.
4. Διερεύνηση των δυνατοτήτων για κοινές προτάσεις αναβάθμισης των ελεγκτικών τους μηχανισμών και προώθηση δράσεων για τη διασύνδεση των γεωχωρικών βάσεων δεδομένων τους.
5. Από κοινού διοργάνωση δράσεων ή/και ενημερωτικών Ημερίδων με στόχο την έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Back to top button