ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2022

Από την Πέμπτη 26/5/2022 η πρόσβαση στο premium afo είναι εφικτή από τα τακτοποιημένα Μέλη του έτους 2022. Για να διαπιστώσετε εάν είναι καταχωρημένη η συμμετοχή σας για το έτος 2022, δείτε το ειδικό πλαίσιο στον ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ σας και ειδικότερα εάν υπάρχει ημερομηνία καταχώρησης στο τρέχον έτος. Η ενδεικτική φωτογραφία:

ΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Στην ειδική σελίδα του ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ κάθε Μέλους υπάρχει ένδειξη για τις εκκρεμότητες του έτους 2022, εκτός εάν αυτές υπερβαίνουν τα 3 έτη.
Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας…
Back to top button