LARISSANET: ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΥΠ.Α.Α.Τ. ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΑΝΕΜΟΜΙΚΤΩΝ

Το αναλυτικό ρεπορτάζ της Larissanet για την πρόσφατη σύσκεψη (Μάρτιος 2021) εκπροσώπων του Συνδέσμου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
ΣΠΗΞΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Δέσμη αιτημάτων κατέθεσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό, στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι. Στην αντιπροσωπεία του ΠΣΑΦ συμμετείχαν ο πρόεδρος Κώστας Σπανούλης, ο αντιπρόεδρος Γρηγόρης Τζαμαλής, ο γεν. γραμματέας Κώστας Γιωτάκος και το μέλος του εποπτικού Βαγγέλης Χαραλάμπους.

Οι πέντε άξονας των αιτημάτων του ΠΣΑΦ, περιλαμβάνουν:
– Καινούργια δίκτυα με εκσυγχρονισμό και επέκταση για την ένταξη νέων φωτοβολταϊκών μονάδων, αγροτών και μικρομεσαίων ιδιωτών.
– Δυνατότητες για την αξιοποίηση γης χαμηλής παραγωγικότητας με νέες φωτοβολταϊκές μονάδες.
– Μικρά έργα έως 100 kW να γίνουν από αγρότες με σταθερή τομή, χωρίς διαγωνισμό και να δοθεί και δεύτερη επιλογή, τα 20 kW από τα 100 kW, να ενισχύονται εφόσον έχουν εγκεκριμένα σχέδια από το πρόγραμμα 4.1.3 και 4.1.2 (προς έγκριση) στο πλαίσιο του Net Mettering και συγκεκριμένα της δυνατότητας 75% πώληση και 25% αυτκατανάλωση,
– Να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και στις εκτάσεις με φωτοβολταϊκές μονάδες
– Δημιουργία πλαισίου για τις ανεμογεννήτριες.
Μιλώντας στο larissanet.gr ο πρόεδρος του ΠΣΑΦ, Κώστας Σπανούλης επεσήμανε την ανάγκη εγκατάστασης ανεμομεικτών, για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με στόχο την αποφυγή παγετώνων και άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών μέσω της διαδικασίας, αφενός μεν της ανεμόμιξης και αφετέρου της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας προς πώληση.

Οι ανεμομείκτες θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα ενισχύσεων του ΕΛΓΑ, όπως συμβαίνει και με τα αντιχαλαζιακά δίχτυα καθώς το κέρδος για τον ΕΛΓΑ θα είναι η αποφυγή αποζημιώσεων.

Οι ανεμομείκτες θα είναι οριζόντιοι και θα μπορούν να διοχετεύουν και νερό για τη γεωργία ακριβείας, ενώ θα πρέπει να ενταχθούν και στο σύστημα φωτοβολταϊκών μονάδων.
Προδιαγραφές Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ανεμόμιξης και Ενσωμάτωσης νέων Αγροτικών Τεχνολογιών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ανεμομείκτη

– Τοποθέτηση επί σταθερού πυλώνα ύψους 6-8m
– Δυνατότητα ανεμόμιξης τουλάχιστον 4.000m2 ανά πυλώνα
– Αποκλειστική χρήση ηλεκτροκίνησης με μηδενικής εκπομπής CO
– Σύνδεση τριφασικής τροφοδοσίας ισχύος AC 230V/400, 50Hz
– Ηλεκτρική εγκατάσταση με χαρακτηριστικά μεταβλητής ισχύος και ομαλής εκκίνησης για τον περιορισμό υπερ-εντάσεων εκκίνησης και μεταβατικών φαινομένων.
– Σήμανση CE από αναγνωρισμένο οργανισμό δοκιμών της ΕΕ και προστασία με ειδική διάταξη ρελέ με αντοχή στις διαρροές συνιστωσών DC προς την παροχή (RCD Type B)
– Δυνατότητα σταθερής θεμελίωσης ή κινητής βάσης έδρασης
– Λειτουργία μειωμένου θορύβου με μέγιστη επιτρεπτή εκπομπή ήχου 65dBA στη βάση του πυλώνα ή άλλο σημείο επί εδάφους κατά τη διάρκεια ονομαστικής λειτουργίας
– Ειδικές διατάξεις κατεύθυνσης της ροής του αέρα που να επιτρέπουν την στοχευμένη ανεμόμιξη.
– Ειδικές διατάξεις προστασίας πτηνών που να αποτρέπουν την πρόσκρουση πτηνών με τα στροφεία ή άλλα ταχέως κινούμενα μέρη του συστήματος.
– Αντικεραυνική προστασία και ενσωματωμένο αντικεραυνικό Ράγας DIN Τύπου Τύπου T2 & T3 αντοχής 15kA(L-N) & 60kA(N-PE) (Προστασία βασικής παροχής και κυκλωμάτων ελέγχου)
– Εύκολη συντήρηση με την τοποθέτηση της πλειονότητας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στη βάση του συστήματος
– Προδιαγραφές βιομηχανικής κατασκευής με προδιαγραφές ΙΡ54 και ΙΚ10 αναφορικά με τα ερμάρια και τους ηλεκτρολογικούς πίνακες του συστήματος.
– Ηλεκτρολογική προστασία και ασφάλεια του εξοπλισμού με αντοχή σε μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης 16kA
– Διαθέτουν ενσωματωμένο ευφυή μετρητή ενέργειας με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης της κατανάλωσης και της λειτουργίας καθώς και απομακρυσμένου ελέγχου.
– Δυνατότητα ενεργού διαχείρισης ενεργού ισχύος (active load balancing) κατόπιν επεξεργασίας εξωτερικών δεδομένων κατανάλωσης ισχύος της εγκατάστασης (εξωτερικός μετρητής & ελεγκτής)
– Δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -25 έως +55 οC ???????
– Διαθέτουν αρμάρια με κατάλληλη σχεδίαση με αντιβανδαλιστική προστασία
– Λειτουργία σε μέγιστη υγρασία 95% σε 25 oC
– Δυνατότητα για βαφή του συστήματος σε διάφορα χρώματα (custom επιλογή) ανά πελάτη
– Παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης τους μέσω RFID κάρτας και μέσω κινητού τηλεφώνου
– Διαθέτουν καρταναγνώστη RFID που να υποστηρίζει την ανάγνωση καρτών Mifare Classic
– Είναι συμβατοί με το πρωτόκολλο MODBUS TCP ή MQTT για την επικοινωνία με πλατφόρμα διαχείρισης και δυνατότητα software ή hardware upgrade απομακρυσμένα
– Διαθέτουν router GSM / GPRS / 3G για την επικοινωνία του συστήματος με πλατφόρμα διαχείρισης
– Εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών με δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας έως τα 10 έτη με σχετικό συμβόλαιο συντήρησης.

Συνοδές Λειτουργίες

Ενσωματωμένη ηλεκτρολογική και μηχανολογική υποδομή για την ενσωμάτωση στη δομή του συστήματος των παρακάτω λειτουργιών κατ΄ελάχιστο

– Υποδομή αναμονής δικτύου 5G δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος ως μέρος ενός δικτύου τηλεπικοινωνιών.
– Υποδομή αναμονής δικτύου WiFi ή άλλου πρωτοκόλλου επικοινωνίας τύπου IoT δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος ως μέρος ενός δικτύου πομποδεκτών το οποίο θα δύναται να λειτουργήσει ως τμήμα καινοτόμου δικτύου αγροτικής διαχείρισης επόμενης γενιάς.
– Υποδομή αναμονής αγωγών παροχής και ψεκασμού υγρού ή αέριου αερολύματος για τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας. Η παρουσία συμπιεστών ή αντλητικών μέσων δεν είναι απαραίτητη.
– Δυνατότητα εξόδου τριφασικής παροχής ηλεκτροκίνησης με τις παρακάτω προδιαγραφές
– Διαθέτουν ρευματοδότη Τύπου 2, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62196-2, με μέγιστη ονομαστική ισχύ εξόδου 22kW και μέγιστο ρεύμα 32 Α ανά φάση
– Διαδικασία φόρτισης των οχημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61851-1/IEC 61851-22
– Διαθέτουν μηχανισμό ασφάλισης των καλωδίων φόρτισης, ώστε να μην επιτρέπεται η αφαίρεση τους από τους ρευματοδότες κατά τη διάρκεια της φόρτισης ενός ηλεκτρικού οχήματος
– Διαθέτουν ενσωματωμένο ευφυή μετρητή ενέργειας με πιστοποίηση ΜID, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32 ΕΚ
– Χρήση αποκλειστικά ραγουλικού (DIN RAIL ηλεκτρολογικά υλικά) στο εσωτερικό του φορτιστή για την ηλεκτρολογική προστασία και την ασφάλεια του εξοπλισμού με αντοχή σε μέγιστο ρεύμα βραχυκύκλωσης 16kA
– Είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εσωτερικού και εξωτερικούς χώρους με βαθμό στεγανότητας IP 54, αντοχής σε κρούση για το σύνολο του φορτιστή IK 10 κατ’ ελάχιστον και δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασίες από -25 έως +50 οC
– Διαθέτουν κατάλληλη σχεδίαση με αντιβανδαλιστική προστασία
– Παρέχουν τη δυνατότητα χρήσης τους μέσω RFID κάρτας και μέσω κινητού τηλεφώνου
– Διαθέτουν καρταναγνώστη RFID που να υποστηρίζει την ανάγνωση καρτών Mifare Classic
– Είναι συμβατοί με το πρωτόκολλο OCPP, έκδοση 1.6 JSON, για την επικοινωνία με πλατφόρμα διαχείρισης και δυνατότητα software ή hardware upgrade σε OCPP0
– Ενσωματωμένο αντικεραυνικό Ράγας DIN Τύπου Τ2 διάταξης 3+1 αντοχής 20kA(L-N) και Ιmax 60kA. – Δυνατότητα εργοστασιακής αναβάθμισης με Αντικεραυνικό Ράγας DIN Τύπου T2 & T3 αντοχής 15kA(L-N) & 60kA(N-PE) ειδικά για την εφαρμογή της εξόδου ηλεκτροκίνησης.

Βασικές Απαιτήσεις Συμβολαίου Εγκατάστασης Συντήρησης

Δυνατότητα μεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του συστήματος
Συμβόλαιο συντήρησης διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα επέκτασης το οποίο θα περιλαμβάνει
Τακτική συντήρηση συστήματος
Τηλεφωνική υποστήριξη
Σύστημα παρακολούθησης (monitoring)
Εξασφάλιση ανταλλακτικών για 10 έτη
Επίσκεψη τεχνικού ελέγχου σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας εντός 48 ωρών από την ενημέρωση του κατασκευαστή/αντιπροσώπου
Επισκευή ή αντικατάσταση ελλαττωματικού εξοπλισμού εντώς 7 ημερών από την επίσκεψη του κατασκευαστή/αντιπροσώπου
Δυνατότητα εκσυγχρονισμού και update του λογισμικού ή του υλικού εξοπλισμού ώστε να εξασφαλιστεί μια μακρά και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

Βασικές Απαιτήσεις Πλατφόρμας Διαχείρισης

Η πλατφόρμα διαχείρισης της λειτουργίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται τουλάχιστον από τα παρακάτω

Διαχειριστικό web-portal καθώς και εφαρμογή iOS και Android
Δυνατότητα διασύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών σε κοινό περιβάλλον παρουσίασης της κατάστασης και διαχείρισης των λειτουργιών
Δυνατότητα παρουσίασης σε ηλεκτρονικό περιβάλλον στην Ελληνική γλώσσα
Πιστοποίηση οίκου κατά ISO 27001

Τοπική διάταξη παραγωγής ενέργειας

Το σύστημα πρέπει να διαθέτει διάταξη τοπικής παραγωγής ενέργειας με τη βοήθεια Φ/Β πανελ με τις παρακάτω δυνατότητες

Τοποθέτηση των Φ/Β στην υπάρχουσα δομή χωρίς επιπλέον κάλυψη εδάφους ικανοποιώντας τις απαιτήσεις συστήματος net metering.
Δυνατότητα τοποθέτησης Φ/Β πάνελ διπλής όψης για αυξημένη απόδοση.
Χρήση μετατροπέων ισχύος (inverter) υβριδικής τεχνολογίας με τη δυνατότητα σύνδεσης μπαταριών ιόντων λιθίου μέσω σύνδεσης DC.
Δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον 10kWh μπαταρίας ή συνδυασμού μπαταριών ανά μετατροπέα.
Δυνατότητα μεταγωγής σε περίπτωση απώλειας δικτύου για την κάλυψη τοπικών αναγκών του συστήματος.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button