ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (καταχώρηση 25/4/2019 ώρα 13.20)
Γύρω στις 6/5/2019 αναμένονται πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων για:
τον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 48.747.303,03 ευρώ σε 38.923 δικαιούχους
τον τομέα του βόειου κρέατος ποσού 33.726.612,27 ευρώ σε 8.226 δικαιούχους
την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 4.377.509,87 ευρώ σε 6.150 δικαιούχους
την παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση ποσού 4.361.439,43 ευρώ σε 5.001 δικαιούχους
την καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας ποσού 2.809.838,46 ευρώ σε 757 δικαιούχους
την καλλιέργεια σπόρων προς σπορά ποσού 2.677.766,24 ευρώ σε 2.038 δικαιούχους
την εκτροφή μεταξοσκωλήκων ποσού 379.301,63 σε 55 δικαιούχους
την καλλιέργεια αγγινάρας Τήνου ποσού 4.940,33 ευρώ σε 22 δικαιούχους


ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑTΑΣΤΑΣΕΩΝ (καταχώρηση 25/4/2019 ώρα 13.15)
Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων νομιμοποίησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον οικισμών, η οποία είχε λήξει στις 4.12.2017.


Close