ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ Φ/Β ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ή ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

  Πλήρες ονοματεπώνυμο:
  Email:

  Περιοχή αιτήματος:
  Λήξη εγγυητικής:
  Προσφορά όρων σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ με ΦΠΑ:
  Απαιτούμενο ποσό, σε περίπτωση πώλησης:
  Θα με ενδιέφερε μια σύμπραξη (συνεταιρισμό), για την υλοποίηση;

  Προαιρετικά γράψτε μας κάποιο σχόλιο ή ερώτημα:
  Θέμα