ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΦΟΣΕ – ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΡΙΣΚΑ

φοσε

Ας δούμε τι κερδίζει κάποιο από τα παραπάνω φ/β, όταν θα αλλάξει τον τρόπο αποζημίωσης. Δηλαδή, θα απεμπλακεί εντελώς από τον ΔΑΠΕΕΠ και θα πάει σε ΦΟΣΕ.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Κατ' αρχάς να πούμε ότι οι σταθερές ταρίφες τις παραπάνω κατηγορίες φωτοβολταϊκών, είναι κατά βάση:
0,06574€ και 0,06840
Η 2η παραδοχή που θα λάβουμε ως δεδομένο στα κάτωθι παραδείγματα, είναι οι αποδόσεις ενός φωτοβολταϊκού, τις οποίες προϋπολογίσαμε:
- Για 400kW στις 632.000kWh
- Για 500kW στις 800.000kWh

Έτσι θα δούμε τα οφέλη βάσει της πιθανής διαφοροποίησης αποζημίωσης ΦΟΣΕ, αφού επισημάνουμε ότι για το πρώτο δίμηνο του 2023 αυτή ήταν στο 0,0804€ (την ονομάζουμε ως "ΦΟΣΕ 1"), τον Μάρτιο ήταν περίπου στο 0,07227€ (περίπου "ΦΟΣΕ 4"), τον Απρίλιο αναμένεται να πάει στο 0,070€, ενώ από τον Μάιο αναμένεται ξανά άνοδος...

-

-

AFO PREMIUM

-

-

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η πρόσβαση σε συγκεκριμένα θέματα του afo.gr παρέχεται μόνο στα premium Μέλη.

ΜΕΛΟΣ AFO.GR

Εάν είστε Μέλος και παρόλα αυτά δεν μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο θέμα, κάντε είσοδο με τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη σας δόθηκαν.

πσαθ

Back to top button