Φ/Β ΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΕΥΒΟΙΑ, ΚΡΗΤΗ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ …ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Καμία εξέλιξη επί 10 μήνες!

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι επενδυτές μικρών φωτοβολταϊκών πάρκων οι οποίοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν τα έργα τους σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Εύβοιας και των Κυκλάδων. Εδώ και 10 μήνες αναμένουν την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες για τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την οποία θα πρέπει να δημιουργήσει ο ΔΕΔΔΗΕ για να «υποδεχθεί» τις αιτήσεις για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης στις συγκεκριμένες κορεσμένες περιοχές του δικτύου.
«Σαν το γιοφύρι της Άρτας έχει καταντήσει αυτή η υπουργική απόφαση. Εδώ και μήνες, τα αρμόδια στελέχη του υπουργείου μας λένε ότι είναι έτοιμη προς υπογραφή, αλλά ακόμη δεν την έχουμε δει», λέει με αγανάκτηση στο “worlenergynews.gr” παράγοντας της αγοράς φωτοβολταϊκών.

Τον Ιούλιο του 2021, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πέρασε ρύθμιση «ανοίγοντας» ηλεκτρικό χώρο στις συγκεκριμένες κορεσμένες περιοχές για την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών έργων. Ειδικότερα, δόθηκε περιθώριο ισχύος 86 MW στα δίκτυα της Πελοποννήσου, 45 Μεγαβάτ στις Κυκλάδες, εκ των οποίων 15 MW για net metering, 40 MW στην Εύβοια και 140 MW στην Κρήτη (εκ των οποίων 40 MW για net metering).
Η εφαρμοστική Υπουργική Απόφαση, όπως αναφερόταν στο νομοσχέδιο, έπρεπε να εκδοθεί εντός διμήνου από την ψήφισή του, δηλαδή περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, προκειμένου να θέσει τις προδιαγραφές ώστε να τεθεί σε κανονική λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ για την υποβολή των αιτήσεων, αλλά και για να καθορίσει την εγγυητική επιστολή, καθώς και όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων.

Με την αίτηση χορήγησης προσφοράς σύνδεσης θα υποβάλλεται εγγυητική επιστολή, προσαυξημένη κατά ποσοστό 100%. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση και η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή θα προσκομίζεται σε φυσικό αντίγραφο ή θα αποστέλλεται με αποδεικτικό παραλαβής εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.
Η εγγυητική επιστολή θα επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, η οποία θα υποβάλλεται είτε πριν την χορήγηση της οριστικής προσφοράς, είτε εντός διαστήματος δύο μηνών από τη χορήγηση της οριστικής προσφοράς, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί να την αποδεχτεί.

Για τα έργα στις συγκεκριμένες περιοχές δεν προβλέπεται διαγωνισμός, αλλά θα προκρίνονται με κριτήριο την προτεραιότητα στην υποβολή των αιτήσεων. Άρα ο πιο έτοιμος και ο πιο γρήγορος θα περνά μπροστά στη λίστα του ΔΕΔΔΗΕ και θα μπορεί να «καταλάβει» ηλεκτρικό χώρο στο δίκτυο. «Αναμένεται συνωστισμός με το άνοιγμα της πλατφόρμας. Αν δεν είναι καλά προετοιμασμένο το σύστημα, θα πέσει, όπως είχε συμβεί και με την πλατφόρμα του προηγούμενου «Εξοικονομώ» το οποίο είχε ως κριτήριο τη χρονική προτεραιότητα», αναφέρει παράγοντας της αγοράς.

Βάσει της νομοθεσίας που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής, θα μπορεί να υποβάλλει μόνον μία αίτηση χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι 400 κιλοβάτ (kW) για κάθε ένα από τα τρία κορεσμένα δίκτυα της Πελοποννήσου, της Κρήτης και των Κυκλάδων. Στην Εύβοια το όριο έχει οριστεί στο 1 MW. Τα έργα θα κατακυρώνουν ταρίφα, εκτός διαγωνισμών, βάσει του πίνακα Τιμών Αναφοράς για έργα ΑΠΕ, στα 63 ευρώ/MWh.

Το θέμα καταχωρήθηκε στο site: worldenergynews gr

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button