ΔΑΠΕΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΤΜΕΑΡ (ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ)

ΜΕΙΣΩΣΗ ΕΤΜΕΑΡ

Για παροχές αγροτικής χρήσης έχει δημιουργηθεί ξεχωριστό Υποσύστημα επομένως, πρέπει να εισέλθετε στο σωστό σύνδεσμο προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας.
Για την υποβολή αιτήσεων Υπαγωγής καταναλώσεων στην κατηγορία Β.4 της Απόφασης Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, η πρόσβαση στο πληροφοριακό Υποσύστημα Παροχών Αγροτικής Χρήσης γίνεται από το ακόλουθο link.

ΕΤΜΕΑΡ

Ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία σύνδεσης με το δίκτυο, εάν στο μεταξύ διάστημα δεν έχει διακοπεί η παροχή. Σε περίπτωση που η παροχή έχει διακοπεί και επαν ενεργοποιηθεί, ως ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται η ημερομηνία επανασύνδεσης.
Σε περίπτωση που η παροχή υπήρχε και μεταβιβάστηκε σε νέο ΑΦΜ (χωρίς η αλλαγή αυτή να αφορά κάποιον εταιρικό μετασχηματισμό) ως ημερομηνία έναρξης λαμβάνεται η ημερομηνία μεταβίβασης της παροχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/76979/4917 (ΦΕΚ Β’ – 31.08.2019) (απόφαση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/25936/310 ΦΕΚ Β’1160/26.03.2021, ρήτρα επιλεξιμότητας έχουν οι καταναλωτές (ΑΦΜ) οι οποίοι είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες Υ.Τ. ή Μ.Τ. ή ήταν καταναλωτές αγροτικής χρήσης την 30.06.2014 και διατηρούν συνεχώς ενεργή την παροχή τους με την ίδια χρήση μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, και ανήκουν σε μία από τις υποκατηγορίες της κατηγορίας Β.
Για τη διευκόλυνση των δυνητικών δικαιούχων, ο ΔΑΠΕΕΠ δημιούργησε την υπηρεσία αναζήτησης...

AFO PREMIUM

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η πρόσβαση σε συγκεκριμένα θέματα του afo.gr παρέχεται μόνο στα premium Μέλη.

ΜΕΛΟΣ AFO.GR

Εάν είστε Μέλος και παρόλα αυτά δεν μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο θέμα, κάντε είσοδο με τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη σας δόθηκαν.

Back to top button