ΔΑΠΕΕΠ: Σε διαβούλευση μέχρι 4 Ιουνίου η Νέα Σύμβαση Εκπροσώπησης από τον ΦΟΣΕΤΕΚ

Σε διαβούλευση θέτει ο ΔΑΠΕΕΠ τη Νέα Σύμβαση Εκπροσώπησης από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Σ.Ε.Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.), με το κείμενο της υφιστάμενης Σύμβασης Εκπροσώπησης να έχει αναμορφωθεί από τον Διαχειριστή, ώστε να είναι εναρμονισμένο με το Target Model το οποίο έχει τεθεί σε ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2020.
Θυμίζουμε ότι ο ΔΑΠΕΕΠ δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.03.2019 Υπουργικής Απόφασης, έχει οριστεί ως Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Η Διαβούλευση θα κρατήσει μέχρι την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στον ΔΑΠΕΕΠ, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στη διεύθυνση info@dapeep.gr

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το κείμενο της Σύμβασης, είναι εδώ.
ΔΑΠΕΕΠ

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button