ΠΑΡΑΤΑΣΗ 10 ΜΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19, παρατείνει σειρά προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σχετική τροπολογία που κατατίθεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της».

Η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται κατά δέκα μήνες:
– Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
– Η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
– Η προθεσμία σύνδεσης των έργων που έχει επιλεγεί από διαγωνισμούς.
– Η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς.

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button