ΔΑΠΕΕΠ: 7.441 MW η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ τον Ιανουάριο

ΔΑΠΕΕΠ

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει τη δημοσίευση του Συνοπτικού Πληροφοριακού Δελτίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιανουάριο 2021.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα έφτασε τα 7.441 MW από 7.341MW το Δεκέμβριο, μία αύξηση της τάξης του 1,36%. Η αύξηση της τάξης των 100 MW προήλθε από νέους Αιολικούς Σταθμούς (51 MW), Σταθμούς Βιοαερίου-Βιομάζας (0.5 MW) και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (48,5 MW).

Πιο αναλυτικά η κατανομή των μονάδων ΑΠΕ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά τεχνολογία διαμορφώθηκε ως εξής:

· Αιολικοί Σταθμοί 3.861 MW
· Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 245 MW
· Σταθμοί Βιοαερίου-Βιομάζας 97 MW
· Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 2.779 MW
· Φωτοβολταϊκά Στεγών 352 MW
· Μονάδες ΣΗΘΥΑ 108 MW

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος είχαμε για τον Ιανουάριο του 2021:

· Αιολικοί Σταθμοί 1.149.004 MWh
· Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 90.496 MWh
· Σταθμοί Βιοαερίου-Βιομάζας 40.868 MWh
· Μονάδες ΣΗΘΥΑ 21.466 MWh
· Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 200.073 MWh
· Φωτοβολταϊκά Στεγών 29.640 MWh

Ολόκληρο το Δελτίο είναι εδώ.

Back to top button