ΣΩΡΗΔΟΝ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ NET METERING

ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Σωρηδόν έρχονται πλέον τα απορριπτικά και για το net meteringΔΕΔΔΗΕ
Σε προηγούμενα θέματα παρουσιάσαμε τέτοιες περιπτώσεις, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση στο Σούλι Θεσπρωτίας (φωτογραφία δεξιά), όπου είχαμε απόρριψη για φ/β μόλις 7kW

Σήμερα, φέρνουμε στη δημοσιότητα άλλη μια απόρριψη για 19.76 κW στη Θεσσαλία.

NET METERING
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ
BISINESS PLAN

Back to top button