Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΟΥ NET METERING: ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ AFO.GR

Ανάλυση περιπτώσων για το Net Metering
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ NET METERING

Τα ερωτήματα που δεχθήκαμε (και προέκυψαν μετά την 8η Γενική Συνέλευση) είναι πολλά. Πολλά τα σχετικά mail και ασφαλώς είναι αδύνατο να απαντήσουμε στην κάθε (ιδιαίτερη) περίπτωση ξεχωριστά.
Μέσα όμως από 4-5 ενδεικτικά παραδείγματα θεωρούμε βέβαιο ότι το κάθε Μέλος θα βγάλει τα συμπεράσματά του.
Πάρτε …μολύβι και χαρτί…!

ΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Με το καθεστώς του 2018 (όσων εντάχθηκαν στα Σχέδια Βελτίωσης) είχαμε τα εξής δεδομένα για ένα φ/β των 20KW:
– Κόστος φ/β μονάδας 8.000€ (συν την ενίσχυση Σχ.Βελ.)
– Μικτά Έσοδα (απομείωση) σε μια δεκαετία: 25.000
– Καθαρό όφελος δεκαετίας για τον αγρότη: 17.000

    Σήμερα, έχουμε τα εξής δεδομένα:
Ο αγρότης που ξοδεύει 30.000KWh κατ’ έτος (καθαρό κόστος ΔΕΗ 2.500€) έχει δικαίωμα να κατασκευάσει ένα φ/β που θα παράξει μέχρι 120.000KWh για να πάει σε 25% αυτοκατανάλωση (30.000KWh) και 75% πώληση.
Αυτό το φ/β θα πρέπει να είναι 80KW
Πάμε να δούμε τα δεδομένα αυτής της περίπτωσης:
– Κόστος φ/β μονάδας 60.000
– Μικτά Έσοδα απομείωσης (25%) σε μια δεκαετία: 25.000
– Μικτά Έσοδα από πώληση (75%) σε μια δεκαετία: 58.000
–  Όφελος δεκαετίας μετά την απόσβεση του έργου: 23.000
Δεν βάζουμε στα παραπάνω καμία δανειοδότηση (που έχει κόστος), καμία προσημείωση υπέρ τράπεζας (κόστος υποθηκοφυλακείου), καμία συντήρηση (άλλη συντήρηση τα 20KW και άλλη για 80KW), καμία αβαρία.
Εάν τα βάλουμε κι αυτά …θα μπει μέσα το έργο!!!!

     Άρα συμπερασματικά ο αγρότης:
Στην 1η περίπτωση επενδύει 8.000€ για καθαρό όφελος δεκαετίας 17.000
Στη 2η περίπτωση επενδύει 60.000€ για καθαρό όφελος δεκαετίας 23.000€. Εάν όμως αφαιρέσουμε και τα λειτουργικά έξοδα (συντήρηση, ασφάλιση, αβαρίες) που είναι περίπου 9.000€ στη δεκαετία, τότε το (πολύ) καθαρό όφελος της 2ης περίπτωσης …πέφτει στις 14.000€!
Εάν βάλουμε και τόκους δεκαετούς δανείου (Κεφάλαιο 50.000€ με επιτόκιο 3%) τότε το καθαρό όφελος πέφτει στα (14.000€-τόκοι 8.000€)= 6.000€. Όφελος 600€ το χρόνο!
Πως σας φαίνονται οι αριθμοί…;

Εδώ, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι: “εφόσον τα Σχέδια Βελτίωσης έχουν ολοκληρωθεί για την επόμενη πενταετία, είναι “κακό” που η πολιτεία προσάρμοσε την πώληση μέσα στην αυτοκατανάλωση;”
Όχι βέβαια. Το έχουμε πει: Είναι καλό και οδηγεί “μπροστά” τα πράγματα.
Αλλά, δεν είναι και η ….απόλυτη σωτηρία του αγρότη. Δεν πρόκειται για την …ανακάλυψη της Αμερικής!

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

Ποιό είναι όμως το προφίλ του αγρότη που δαπανά ετήσια 30.000KWh;
Αυτός ο αγρότης λοιπόν, έχει ετήσιες καλλιέργειες κοντά στα 140200 στρέμματα. Πιο πάνω από το μέσο όρο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Είναι πιο πάνω από το μέσο Έλληνα αγρότη.
Αυτός ο αγρότης, έχει την δυνατότητα (και μέσω δανειοδότησης) να αυξήσει τα KW και να μειώσει το κόστος. Όσο μεγαλύτερο το φ/β τόσο πιο “φθηνό“. Το γνωρίζουμε αυτό!
PREMIUM ΑΡΘΡΟΑυτός ο αγρότης όμως, με το Net Metering είναι εγκλωβισμένος στα KW που καταναλώνει. Άρα, θα πρέπει να κάνει ένα έργο με “κακή οικονομία κλίμακας”.

Τι κερδίζει ο αγρότης μέσω της αυτοκατανάλωσης, σε σχέση με την πώληση;
Κερδίζει την διαφορά τιμής (η κατανάλωση ρεύματος τιμολογείται περισσότερο).
Πόση είναι αυτή η διαφορά για τις 30.000KWh που είπαμε παραπάνω;
Είναι περίπου 350€ το χρόνο!

Λέμε λοιπόν σε έναν αγρότη των 140200 στρεμμάτων, ότι με το Net Metering θα έχεις όφελος  600€ το έτος, ενώ με ένα μεγαλύτερο φ/β καθαρής πώλησης, η οικονομία κλίμακας του έργου και το όφελος είναι συντριπτικά διαφορετικό! (ανάλογα τα KW και το ύψος δανειοδότησης, καθαρά κέρδη από 7.00042.000€ κατ’ έτος)

Όμως ….σου δίνουμε προτεραιότητα με το Net Metering. Μην είσαι αχάριστος !!!!

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ...ΤΙΠΟΤΑ

Θα πρέπει στα παραπάνω, να συνυπολογίσουμε και τα εξής:
α) Έχουμε αγρότες που έχουν πολύ μικρότερες καταναλώσεις (είναι η πλειοψηφία) από τις 30.000KWh.
Δηλαδή, ακόμα χειρότερη η “οικονομία κλίμακος” σε αυτή την περίπτωση.
β) Έχουμε αγρότες που ποτίζουν μέσω ΤΟΕΒ.
Αυτοί, θα έχουν (έμμεσα) ένα μικρό όφελος αλλά καμία άμεση επαγγελματική εμπλοκή με τα νέα αγροτικά  φωτοβολταϊκά.
Σε όλους αυτούς τους αγρότες, τι λέμε;
Έχετε προτεραιότητα στο ….τίποτα!

ΠΟΙΟΝ ΩΦΕΛΕΙ;

Ποιον αγρότη ή κτηνοτρόφο ωφελεί στο μέγιστο βαθμό η υλοποίηση Net Metering και όχι φ/β πώλησης;
Το μεγαλύτερο όφελος έχει αυτός που καταναλώνει 185.000KWh το έτος.
Αυτός ο αγρότης θα έχει ένα πρόσθετο όφελος περίπου 2.500€ κατ’ έτος σε σύγκριση με τον αγρότη που θα υλοποιήσει φ/β αποκλειστικά πώλησης.
Αυτός ναι: Πρέπει να κάνει φ/β net metering και όχι πώλησης!
Φυσικά, σταδιακό όφελος προκύπτει και για κατανάλωση άνω των 40.000KWh, αλλά ….πόσοι είναι οι αγρότες που καταναλώνουν 40.000KWh το έτος;

Ο ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ

Ας πάρουμε τώρα έναν αγρότη που “παλεύει” με τις συμβατικές καλλιέργειες, θέλει να είναι “νοικοκύρης” αλλά …δεν μπορεί, έχει ένα “μόνιμο χρέος” στις τράπεζες και “ψάχνει” ένα μικρό όφελος μέσω του net metering.
Θα το έχει άραγε; Και πόσο είναι αυτό;

Αυτός ο αγρότης καλλιεργεί 50100 στρέμματα και καταναλώνει 15.000KWh (και πολλές λέμε). Άρα, θα πάει σε φ/β με μέγιστη δυνατότητα παραγωγής τις 60.000KWh. Δηλαδή, θα πάει σε φ/β των 40KW
Αυτό  το φ/β έχει κόστος υλοποίησης, περί τις 32.000

Ας δούμε τα δεδομένα:
ΚWh για net metering: 15.000KWh. Όφελος 1.125€/έτος. Στη δεκαετία: 11.250
ΚHh για πώληση: 45.000KWh. Όφελος 2.950€/έτος. Στη δεκαετία: 29.500
Σύνολο KWh: 60.000KWh. Ετήσιο μικτό όφελος: 4.075€. Στη δεκαετία: 40.750
Κόστος υλοποίησης φ/β 40KW: 32.000
Ιδία συμμετοχή: 2.000
10ετές δάνειο με 3%: 30.000€. Ετήσια αποπληρωμή κεφαλ. + τόκων: 3.484

Έτσι, αυτός ο αγρότης στη δεκαετία έχει τα εξής δεδομένα:
Μικτό όφελος: 40.750
Κόστος δανεισμού (τόκοι): 4.840
Αποπληρωμή κεφαλαίου δανείου: 30.000
Ασφάλιση, συντήρηση, διάφορα: 5.000
Καθαρό όφελος δεκαετίας: 40.750-4.840-30.000-5.000= 910

Έτσι,  λέμε σε έναν αγρότη, ότι εφόσον καταβάλεις 2.000€ μετρητά και αναλάβεις ένα “επενδυτικό βάρος” (συνολικού ύψους) 32.000€, θα σου μένουν στην (πρώτη δεκαετία) κάθε χρόνο (910€/10 έτη) 91 ευρώ!!!
Από τον ενδέκατο όμως χρόνο (που θα φύγει το δάνειο) θα σου μένουν κάθε χρόνο (έσοδα 4.075€-έξοδα 500€): 3.500
Στο 11o όμως χρόνο, θα διαπιστώσει (ενδεχομένως) ο αγρότης, ότι τα πάνελ έχουν πέσει 6%-12% από τα αρχικά δεδομένα και πάμε …φτου κι απ την αρχή. Άρα και τα 3.500€ (από τον 11ο χρόνο) είναι απολύτως έωλα!

Όμως, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουμε περιπτώσεις αγροτών που έχουν cash τα 32.000€ και με ένα φ/β net metering των 40KW θα τους μένει όφελος (από τον 1o χρόνο) κοντά στα 3.500
Είναι άσχημα; Όχι, δεν είναι άσχημα διότι έχουμε απόσβεση σε 9 έτη, που δεν γίνεται ούτε στο τρακτέρ, ούτε στα λάστιχα ποτίσματος (για το βαμβάκι), ούτε στα περισσότερα αγροτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για συμβατικές καλλιέργειες.
Όμως…

Όμως, ο αγρότης που διαθέτει cash τα 32.000€ είναι αρκετά κοντά (προσεγγίζει) την “ιδία συμμετοχή” για δανεισμό υλοποίησης μεγαλύτερου φ/β, ώστε να αλλάξει ριζικά τα οικονομικά δεδομένα της επένδυσης.
Αυτό που “χάνει” σε αυτή την περίπτωση είναι (όπως είπαμε παραπάνω) η διαφορά τιμής για τις 15.000KWh (net metering)  η οποία είναι 150€ κατ’ έτος, αλλά ανατρέπει (κερδίζει) τα οικονομικά στοιχεία της επένδυσης σε μεγαλύτερο φ/β πώλησης.

Με την παραπάνω αναφορά (της προσέγγισης της “ιδίας συμμετοχής”) σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να “ωθήσουμε” Μέλη μας να εξαντλήσουν τα περιθώρια δανειοδότησης ή “υπερδανειοδότησης”. Αναφέρουμε απλώς αυτό που “υπάρχει στο μυαλό” της συντριπτικής πλειοψηφίας των Μελών μας.
Γι αυτό που (τελικώς) θα πράξει ο καθένας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ίδιος!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΣΤΟ NET METERING;

Είναι πολύ απλοϊκό το ερώτημα “γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα;” όμως θα το απαντήσουμε:
Δεν βγαίνουν τα νούμερα, επειδή το “μικρό φωτοβολταϊκό” έχει ακριβό κόστος ενώ το “μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό” έχει “φθηνό κόστος”.
Είπαμε παραπάνω ότι για τα 40KW απαιτούνται 32.000€. Όμως για τα 500KW δεν απαιτούνται 400.000€ που είναι η αναλογία τους!

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα παραπάνω δεδομένα καλυτερεύουν, εάν θα έβγαινε κάποιας μορφής επιδότηση.
Βεβαίως καλυτερεύουν. Όμως δεν μπορούμε να διανοηθούμε ποιας μορφής επιδότηση (εάν και εφόσον), θα ήταν υλοποιήσιμη και εφαρμόσιμη πριν τον Ιανουάριο του 2023.
Μακάρι να υπάρξει (το 2023) και …θα είμαστε πάλι εδώ να την αναλύσουμε με …απλές αριθμητικές πράξεις

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΟ 90-10;

Ας το πάμε και πιο βαθιά, αφού φτάσαμε ως εδώ με απλές αριθμητικές πράξεις. Ας αναλύσουμε το ενδεχόμενο που η πολιτεία όριζε αντί του “7525” (πώληση-net metering) το “9010” και ας πάρουμε μια περίπτωση αγρότη με κατανάλωση 30.000KWh, άρα μπορεί να παράξει (συνολικά) 300.000KWh. Απαιτείται ένα φ/β δυναμικότητας 200KW
Ούτε εδώ “βγαίνει η άσκηση”, διότι πλέον των 100KW ο σταθμός επιβαρύνεται με υποσταθμό (κόστος +34.000€)
Πάμε να το δούμε στην πράξη:

Φ/β 200KW
Κόστος κατασκευής: 140.000
Ετήσιες KWh: 300.000
Μικτά δεκαετίας από πώληση 270.000KWh: 170.000
Μικτά δεκαετίας από net metering 30.000KWh: 25.000
Σύνολο μικτού οφέλους σε μία δεκαετία: 195.000
Σύνολο  οφέλους σε μία δεκαετία, μετά την απόσβεση (195.000-140.000): 45.000
Από τις 45.000€ να αφαιρέσουμε (πολύ συντηρητικά) στη δεκαετία:
Ασφάλιση: 5.000
Συντήρηση: 5.000
Μικρές αβαρίες κλπ: 2.000
Τόκοι σε δεκαετές δάνειο 100.000€: 27.000
Στη δεκαετία, σύνολο καθαρού οφέλους: 6.000€ !!!!
Θα επενδύσει κάποιος 140.000€ (τα 100.000€ με δάνειο) για να έχει όφελος …600€ το έτος…;
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝΑΒΟΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥhttps://premium.afo.gr/2020/01/13/skrekas11012020/

2 Comments

  1. Το δικό μου συμπέρασμα είναι ότι τελικά μας ρίχνουν.

    Διότι πολύ μικρό ποσοστό πληροί τα κριτήρια και τις προυποθέσεις για μια επένδυση με netmetring που να συμφαίρει.
    Φαίνεται ότι μάλλον πρέπει να γίνει πάρκο σαν επαγγελματίες

Back to top button