ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΔΦΓΦΓΔΣ

Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
Δεκέμβριος 2017: Διαβουλεύσεις για την ομαδική αγορά τρακτέρ
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ναυπλίου
Ιούνιος 2017: Στην παραμυθιά Θεσπρωτίας
Μάιος 2017: Στα Φάρσαλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αγρινίου
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ναυπλίου
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
2016: Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
Ιανουάριος 2018: Στη Γενική Συνέλευση του Σ.Π.Ε.Φ.
Δεκέμβριος 2017: Διαβουλεύσεις για την ομαδική αγορά τρακτέρ
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Πέλλας
Ιούνιος 2017: Στην παραμυθιά Θεσπρωτίας
Μάιος 2017: Στον Συνεταιρισμό ΘΕΣΓΗ της Λάρισας
Ιούνιος 2017: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Πέλλας
Ιούνιος 2015: Στην Θεσπρωτία
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόννησο
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
25/1/2014: Στα Γιαννιτσά
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αγρινίου
Ιούνιος 2017: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
Ιανουάριος 2018: Στη Γενική Συνέλευση του Σ.Π.Ε.Φ.
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2016: Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
2016: Στη Σίνδο
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Μεσσηνίας
Μάιος 2017: Στα Φάρσαλα
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αγρινίου
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
Ιούνιος 2017: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ναυπλίου
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αιγίου
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αιγίου
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2016: Στη Σίνδο
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στη Λιβαδειά
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στη Λιβαδειά
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
Μάρτιος 2017: Στα Τρίκαλα
2016: Στη Θεσσαλονίκη
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στη Λιβαδειά
2016: Στο Υπ. Ενέργειας για το Τέλος Διακοψιμότητας
2016: Στο Υπ. Ενέργειας για το Τέλος Διακοψιμότητας
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
Νοέμβριος 2016: Στο Αίγιο
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αιγίου
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στο Υπ. Ενέργειας για το Τέλος Διακοψιμότητας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Πέλλας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αιγίου
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2016: Στις Φέρες του Έβρου
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Νοέμβριος 2016: Στο Αγρίνιο
Δεκέμβριος 2016: Ο Σύνδεσμος, σε αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αιγίου
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ελάτειας
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2016: Στις Φέρες του Έβρου
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Νοέμβριος 2016: Στο Αγρίνιο
Νοέμβριος 2016: Στο Αγρίνιο
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
Μάρτιος 2017: Στα Τρίκαλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Πέλλας
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Σεπτέμβριος 2016: Σύσκεψη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Παραμυθιάς
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ελάτειας
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αγρινίου
Ιούνιος 2017: Στην παραμυθιά Θεσπρωτίας
2016: Στις Φέρες του Έβρου
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Σεπτέμβριος 2016: Σύσκεψη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ελάτειας
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Σεπτέμβριος 2016: Σύσκεψη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ελάτειας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
Μάιος 2017: Στον Συνεταιρισμό ΘΕΣΓΗ της Λάρισας
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
2016: Στην Κομοτηνή
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Ελάτειας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Θεσσαλονίκης
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αγρινίου
Ιανουάριος 2017: Στην Πέλλα
Ιούνιος 2015: Στην πελοπόνησσο
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
Αύγουστος 2015: Σε σύσκεψη αγροτών στην Κατερίνη
2015: Με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στο Υπ. Ενέργειας για το Τέλος Διακοψιμότητας
Νοέμβριος 2016: Στο Αίγιο
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
Νοέμβριος 2016: Στο Αίγιο
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Αύγουστος 2018: Στην Περίσταση Κατερίνης
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Αύγουστος 2018: Στην Περίσταση Κατερίνης
14/2/2017: Στη Βουλή
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
Ιούνιος 2015: Στην Παραυθιά Θεσπρωτίας
2016: Στη Λιβαδειά
Νοέμβριος 2016: Στο Αίγιο
Σεπτέμβριος 2016: Σύσκεψη στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόνησσο
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόνησσο
Νοέμβριος 2016: Στο Αίγιο
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Αύγουστος 2018: Στην Περίσταση Κατερίνης
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Αγρινίου
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
Ιούνιος 2015: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
Αύγουστος 2015: Σε σύσκεψη αγροτών στην Κατερίνη
25/1/2014: Στα Γιαννιτσά
2015: Στο Κιλελέρ
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα, σε διαμαρτυρία των αγροτών
Ιούνιος 2015: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
2015: Διάφορες…
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
Ιούνιος 2015: Στο Αίγιο
Αύγουστος 2015: Σε σύσκεψη αγροτών στην Κατερίνη
Ιούνιος 2015: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στους Σοφάδες Καρδίτσας
Δεκέμβριος 2016: Ο Σύνδεσμος, σε αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
25/1/2014: Στα Γιαννιτσά
Ιανουάριος 2015: Σε σύσκεψη αγροτών στη Θεσσαλονίκη
Ιούνιος 2015: Στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας
25/1/2014: Στα Γιαννιτσά
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
2016: Στη Λιβαδειά
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
2014: Στο Υπ. Οικονομικών
Ιούνιος 2015: Στο Αίγιο
Αύγουστος 2015: Σε σύσκεψη αγροτών στην Κατερίνη
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόνησσο
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
2015: Με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Ε. Μεϊμαράκη
Ιούνιος 2015: Στην Θεσπρωτία
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
2015: Με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Ε. Μεϊμαράκη
3/12/2017: Η 6η Γενική Συνέλευση στην Πέλλα
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Πέλλας
Ιανουάριος 2018: Στη Γενική Συνέλευση του Σ.Π.Ε.Φ.
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
2015: Με τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Ε. Μεϊμαράκη
2015: Δείπνο παραμονή της Γενικής Συνέλευσης
Νοέμβριος 2015, στην Αθήνα: Σύγκρουση με την αστυνομία
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
30/6/2015: Στη Λαμία
14/2/2017: Στο Υπ. Ενέργειας με 800 αγρότες
Δεκέμβριος 2017: Διαβουλεύσεις για την ομαδική αγορά τρακτέρ
Οκτώβριος 2017: Στο Μπάρι της Ιταλίας
Νοέμβριος 2016: Στο Αίγιο
2/10/2016: Εκλογικό κέντρο Λάρισας
12/9/2017: Στα Τρίκαλα για την διαγραφή του Υποκαταστήματος
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
Ιούνιος 2015: Στο Αίγιο
2014: Διάφορες συσκέψεις
2014: Στα γραφεία του ΔΑΠΕΕΠ
Ιανουάριος 2015: Σε σύσκεψη αγροτών στη Θεσσαλονίκη
Ιούνιος 2015: Στο Ναύπλιο
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
Φεβρουάριος 2015: Στον Παλαμά Καρδίτσας
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόνησσο
2015: Στη Βουλή
12/12/2015: Η 4η Γενική Συνέλευση στη Λάρισα
2015: Στη Βουλή
2015: Δείπνο παραμονή της Γενικής Συνέλευσης
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόνησσο
25/1/2014: Στα Γιαννιτσά
2016: Στο Υπ. Ενέργειας για το Τέλος Διακοψιμότητας
Δεκέμβριος 2016: Ο Σύνδεσμος, σε αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη
25/1/2014: Στα Γιαννιτσά
Ιούνιος 2015: Στην Πελοπόνησσο
Δεκέμβριος 2016: Ο Σύνδεσμος, σε αγροτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη

Αφήστε μια απάντηση

Check Also

Close
  • Add Users

Close