ΔΑΝΕΙΑ: ΜΕΤΑ ΤΙΣ 15/5/2019 Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για μετά τις 15/5/2019 μετατίθεται η αναμενόμενη συλλογή των εγγράφων των Μελών.
Αυτή την “άτυπη ενημέρωση” έχουμε από το τραπεζικό ίδρυμα.

Back to top button