ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ – ΜΙΛΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ. 832 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ήταν μια σημαντική έρευνα, διότι τα ερωτήματα είχαν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο δράσης του Συνδέσμου καθώς και με το afo.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

H διοίκηση ενός φορέα πρέπει να προσμετρά αυτό που αντιλαμβάνονται τα εμπλεκόμενα μέλη, ωστόσο επιβάλλεται να λειτουργεί και να δρα σύμφωνα με την κρίση της, η οποία μπορεί να είναι και αντίθετη από την εκτίμηση της πλειοψηφίας των Μελών. Το λέμε αυτό εξ' αρχής και ενώ οι απαντήσεις των Μελών συνάδουν με τον τρόπο λειτουργίας του Συνδέσμου σε ποσοστό άνω του 90% ή 95% (κατά περίπτωση ερωτήσεων). ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΔεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ενδεχομένως κάποια στιγμή στο μέλλον να "συνάδουν" σε μικρότερο ποσοστό...

Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, χωρίς να αλλοιώσουμε "αριθμούς και ποσοστά". Άλλωστε στα σχόλια κάθε ερώτησης εστιάζουμε στην μειοψηφία των απαντήσεων, η οποία είναι σεβαστή.

ΝΕΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Μόλις το 5,25% δεν έχει στο πλάνο του δημιουργία νέου φωτοβολταϊκού, ενώ σχεδόν στο σύνολο των απαντήσεων με πρόθεση δημιουργίας νέου φ/β υπάρχει πρόβλημα είτε με την γη υψηλής παραγωγικότητας είτε με την οικονομική συμμετοχή ή και με τα δύο!

Back to top button