ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣυμπληρώστε τη φόρμα αφού πρώτα έχετε δεί τα ενδεικτικά οφέλη. Με την συμπλήρωση της φόρμας δεν έχετε καμία υποχρέωση συμμετοχής, ούτε αποτελεί στοιχείο προτεραιότητας. Η προτεραιότητα ισχύει από την ημερομηνία δέσμευσης (προσεχώς και με νέα ανακοίνωση).
Τα στοιχεία δεν θα δοθούν στην τράπεζα ή αλλού, παρά μόνο θα δοθούν "αφηρημένα δεδομένα" που θα βοηθήσουν την διαχείριση (πχ συνολικό απαιτητέο ποσό, καταστήματα που ενδιαφέρουν κλπ), χωρίς ονόματα Μελών! -

Πρόσβαση στο θέμα έχουν τα premium Μέλη...

Back to top button