ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» μέχρι 1 Οκτωβρίου 2018 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ προέβη σε τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων “1η Πρόσκληση για την … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 9: ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.