ΠΕΜΠΤΗ 6/9: ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Με γνώμονα τη διευκόλυνση της διαδικασίας, υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με την οποία χορηγείται ολιγοήμερη τεχνική παράταση. Οι νέες καταληκτικές ημερομηνίες ορίζονται ως εξής: α) Ως προθεσμία για την ηλεκτρονική οριστικοποίηση του πρώτου και του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 02/10/2018 και ώρα 13:00, ενώ σε ό,τι αφορά στα … Συνεχίστε να διαβάζετε το ΠΕΜΠΤΗ 6/9: ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ.