ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ή ΔΙΠΛΑ MAIL

Μέλη που έχουν καταχωρήσει δύο φορές το ίδιο τηλέφωνο ή το email (σε άλλο πρόσωπο), πιθανόν να έχουν πρόβλημα σύνδεσης.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας, για να διορθώσουμε τεχνικά το πρόβλημα, όμως θα πρέπει να έχουν και ένα διαφορετικό τηλέφωνο ή mail από το άλλο Μέλος με το οποίο ταυτίζονται τα στοιχεία τους. Θα πρέπει να μας δηλώσουν τα νέα στοιχεία, ηλεκτρονικά (mail)

Back to top button