100 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ 71% ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Μόλις 100 Εταιρίες ευθύνονται για το 71% των εκπομπών αερίου…

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το θέμα είναι της Άννας Σ. Παπαδημητρίου, από τον Κυριακάτικο τύπο


ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΜΟΛΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Back to top button