ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Όλες οι πληροφορίες για την extra χρηματοδότηση των φωτοβολταϊκών που εγκαταστάθηκαν πριν το έτος 2014.

Δείτε στο premium θέμα την φόρμα συμμετοχής καθώς και:

  • Το ύψος δανείου
  • Τον χρόνο αποπληρωμής
  • Το επιτόκιο
  • Σημαντικές πληροφορίες για την διαδικασία...

AFO PREMIUM

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 η πρόσβαση σε συγκεκριμένα θέματα του afo.gr παρέχεται μόνο στα premium Μέλη.

ΜΕΛΟΣ AFO.GR

Εάν είστε Μέλος και παρόλα αυτά δεν μπορείτε να διαβάσετε το συγκεκριμένο θέμα, κάντε είσοδο με τους κωδικούς πρόσβασης που ήδη σας δόθηκαν.

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΥΣΕΙΣ

Back to top button